Dr. Mükerem Mermut

Mükerrem Mermut was born in 19.01.1986, in Priznen. She completed her primary and secondary education in Priznen. From 2006 to 2011, she studied in Hacettepe University Dentistry Faculty, and she did her doctorate between 2011 and 2015 in Gazi University Dentistry Faculty Orthodontics Department. She speaks Albanian, Serbian, Bosnian, English and Turkish.

She is a member of Orthodontics Association and Dentistry Association.

 

Certificates:

 • Further Education and Training Certification eCligner Certification Seminar Anakra 21.03.2012 eCligner worldwide Prof.Dr.TeaWeon Kim, Dr.med.dent Nils Stucki ,Prof.Yıldız Öztürk

 • Orthodontic Treatment Mechanics and the Pre-adjusted Appliance, Istanbul 20-21 Mayıs 2013 Dr. Rıchard P.McLaughlin

 • Diagnosis, Treatment Planning and Treatment Mechanic,İstanbul 12-13 Mayıs 2014 Dr. Rıchard P.McLaughlin

 • Myobrace ‘ Myofonksiyonal Pre-Ortodonti Semineri ’Ankara 18 Eylül 2014,Dr.John Flutter

 • XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ortodontide Estetik 2-4 Kasım 2015

 • İnvisalign Certification Training 14 Aralık 2017 İstanbul

Poster:

 • Muteharrik Ust Ekspansiyon Apareylerinin Mandibular Arka Etkileri – Effects of Maxillary Expansion Appliances on the Mandibular Arch

 • Ust Cene Ekspansiyon Apareylerinin Etkileri – The Effects of Maxillary Expansion Appliances

Seminerler:

 • Yumuşak Doku Analizleri

 • Retansiyon Apereyleri

 • Lateral Diş Eksikliğinde Uygulanan Tedavi Seçenekleri

 • Postretansiyon Dönemde Alt Keser Bölgesinde Gözlenen Nüksü Etkileyen Faktörler