Dr. Mükerem Mermut

Mükerem MERMUT 19.01.1986 Prizren doğumlu olup ilkokul,ortaokul ve lise eğitimini Prizren’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2006-2011 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, doktora eğitimini 2011-2015 Yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Bildiği diller; Arnavutça, Sırpça, Boşnakça, İngilizce’dir.

Türk Ortodonti Vakfı ve Diş hekimliği Odalar Birliği üyesidir.

Sertifikalar:

 • Further Education and Training Certification eCligner Certification Seminar Anakra 21.03.2012 eCligner worldwide Prof.Dr.TeaWeon Kim, Dr.med.dent Nils Stucki ,Prof.Yıldız Öztürk

 • Orthodontic Treatment Mechanics and the Pre-adjusted Appliance, Istanbul 20-21 Mayıs 2013 Dr. Rıchard P.McLaughlin

 • Diagnosis, Treatment Planning and Treatment Mechanic,İstanbul 12-13 Mayıs 2014 Dr. Rıchard P.McLaughlin

 • Myobrace ‘ Myofonksiyonal Pre-Ortodonti Semineri ’Ankara 18 Eylül 2014,Dr.John Flutter

 • XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ortodontide Estetik 2-4 Kasım 2015

 • İnvisalign Certification Training 14 Aralık 2017 İstanbul

Poster:

 • Muteharrik Ust Ekspansiyon Apareylerinin Mandibular Arka Etkileri – Effects of Maxillary Expansion Appliances on the Mandibular Arch

 • Ust Cene Ekspansiyon Apareylerinin Etkileri – The Effects of Maxillary Expansion Appliances

Seminerler:

 • Yumuşak Doku Analizleri

 • Retansiyon Apereyleri

 • Lateral Diş Eksikliğinde Uygulanan Tedavi Seçenekleri

 • Postretansiyon Dönemde Alt Keser Bölgesinde Gözlenen Nüksü Etkileyen Faktörler